بلاگ

فولاد killed به چه معنی است؟ در زمانیکه فولاد تولید می شود در پاتیل ذوب بدلیل وجود دمای بالا و حالت مذاب فولاد جذب اکسیژن بسیار بالا می رود که امری مضر در کیفیت نهایی فولاد است. مقدار اکسیژنی که به صورت حل شده در فولاد درپاقیل...

تاریخچه stud welding اولین کاربرد صنعتی Stud Welding در سال 1938 اتفاق افتاد. یکی از مهندسین جوش نیروی دریایی آمریکا بنام Ted Nelson که برای نصب تخته های چوبی برروی عرشه کشتی های نظامی دچار زحمت زیادی شده بود، توانست این مشکل را با Stud Welding...

    GOOD WELD : در یک جوش خوب یک مذاب کامل به صورت 360 درجه در دور پیچ وجود دارد که این حلقه جوش از ارتفاع مناسبی برخوردار است. حلقه جوش روشن و براق است و به مقدار کمی در فلز پایه نفوذ کرده است. حلقه جوش باید...

  در تولید گل میخ های ساختمانی اصولا به استانداردهای بین المللی زیر رجوع می شود: ISO 13918 : Welding - Studs & Ceramic Ferrules for arc Studwelding ISO 14555 : Welding - arc Studwelding of metalic materials AWS D1.1 : Srtuctural Welding Code Steal (Section 7) نشریه 228 آئین نامه جوشکاری...

ابعاد تکیه گاه ورق   مینیمم تــکیه گاه مجاز موقعیت انتهاِیی ورق مینیمم تــکیه گاه مجاز موقعیت لبه های ورق مینیمم تــکیه گاه مجاز موقعیت لبه های ورق   جزییات اجرایی لبه سقف   لبـــه کار با کنسول بوسیله ورق عرشه - عرشه عمود بر تیر انتهایی لبـــه کار با کنسول بوسیله فلاشـــینگ - عرشه عمود بر تیر انتهایی لبـــه کار با...