تجهیزات تخلیه خازنی

 

در اینجا شما میتوانید به تمامی‌دستگاه‌ها و تجهیزات تخلیه خازنی ما دسترسی‌ داشته باشید.

 

تجهیزات سویر
BMS-4 Akkumat                                            
PS-1
BMS-6 ISO
         
PS-1K
BMS-8N | BMS-8NV   PS-1KI
BMS-9   PS-3k
BMS-10N | BMS-10NV   PS-3K with support
 BMS-10P   PS-3
UVR-300 | UVR-400   PS-3A
PS-0K     PS-6A

مشتریان

 • Almas Taban Kish
 • Arsh Chakad
 • Arsheh Gostar Batis
 • Atlas
 • Bam Gostar Diba
 • Borna Ista
 • Dejar
 • Divan Mohasebat
 • Hadish Beton
 • Masiha
 • Padideh
 • Payband
 • Radin
 • Sabat Sazeh
 • Sazeh Paydar
 • Set
 • Sun Deck
 • Tirnaveh
 • Rahkam sazeh arsh

پروژه ها

همکاران

 • Gerima
 • Gullco
 • Soyer

CopyRight 2014 | کلیه حقوق محفوظ است

طراحی وب سایت ، پشتیبانی وب