اجرای عرشه فولادی بصورت اکسپوز

اجرای عرشه فولادی بصورت اکسپوز : آنچه مجریان می‌بایست بدانند


ورق عرشه فولادی بصورت بندیل به کارگاه محل ساخت ارسال می شود که بندیل ها به وسیله تسمه های فلزی به هم بسته شده است و یک بار بوسیله لیفت تراک یا جرثقیل بر روی تریلی سوار و پیاده شده است.

لذا  وجود فرورفتگی و اثرات ضربه یا  خراش برروی ورق عرشه دور از ذهن نیست . ورق های زیرین هر بندیل بیشتر در معرض این اثرات واقع می شوند. اثرات ضربه یا خراش بر روی عملکرد عرشه فولادی تأثیرگذار نیستند وبه همین دلیل در جایی که ورق عرشه با بتن کاور می شود و در زیر آن هم سقف زده می شود مشکلی ایجاد نمی کند.
ولی در برخی پروژه هایک سمت ورق عرشه یاهردو طرف آن می بایست بصورت اکسپوز اجراشود،دراین موارد چه بایدکرد؟

در این جا برای اجرای هر چه بهتر سقف های عرشه بصورت اکسپوز به 3 مورد می پردازیم :

۱- انواع پروژه هایی که می بایست به صورت اکسپوز اجرا شوند.
۲- هزینه های اضافی اجرای اکسپوز
۳- حمل و جابجایی ورق عرشه جهت سقف اکسپوز

۱- انواع پروژه‌هایی که می‌بایست بصورت اکسپوز اجرا شوند

 

اصولاً سقف عرشه به صورت اکسپوز در ساختمان های تجاری به کار می رود. برخی از موارد استفاده عبارت اند از:

– Covered Canopies
در بسیاری از باراندازها از سقف عرشه اکسپوز که بر روی یک فریم فلزی نصب می گردد می توان استفاده نمود.
به این وسیله می توان یک سقف بسیار قوی و به صرفه برای ایجاد سایه و محافظت محدود در برابر بارش ایجادنمود.

– Roof Screens
پنل های قابل استفاده در سقف مراکز یا انبارهای تجاری در واقع به عنوان یک محافظ در اطراف تجهیزاتی که بر روی
سقف قرار می گیرند استفاده می شود، با این هدف که تجهیز دیده نشود و سقف ساختمان ظاهر زیباتری داشته باشد.

– Smoke Screens
در اکثر انبارها و مراکز تجاری بزرگ در قسمت زیرین سقف موانع دود  نصب می کنند، این پنل ها دود را به سمت دریچه هایی هدایت می کنند تا از انتقال آن به قسمت های دیگر جلوگیری شود و از فضا خارج گردد.

– Trash Areas
در انبارها و مراکز تجاری بزرگ محل تجمیع زباله را می توان با یک سازه فلزی و سقف اکسپوز عرشه ایجاد نمود.


۲- هزینه‌های اضافی اجرای اکسپوز

 

برای اینکه ورق های عرشه صدمه نبیند ممکن است نیاز باشد از یک سری شیت اضافی ورق به عنوان محافظ در زیر و روی عرشه ها جهت حمل استفاده نمایید.

در زمان حمل تعداد بیشتری چوب و الوار جهت چیدمان مناسب و مهارکردن ورق ها نیاز است.

هر تریلی در حالت معمولی حدود  ۲۲-۲۰ تن ورق عرشه را جابجا می کند، ولی زمانی که قرار است عرشه به صورت اکسپوز اجرا شود، می‌بایست حدوداً نصف این وزن ورق با هر تریلی حمل گردد تا ورق های زیرین در اثر فشار دفرمه نشوند و صدمه نبینند و نتیجتاً هزینه حمل ورق به محل پروژه تقریباً دو برابر می شود.

۳- حمل و جابجایی ورق عرشه جهت سقف اکسپوز

 

زمانی که با ملاحضات کافی ورق مورد نیاز سقف عرشه اکسپوز به محل اجرا منتقل شد، به اقداماتی نیاز است تا ورق ها در محل پروژه صدمه نبیند.
اگر ورق ها به وسیله لیفت تراک از تریلی تخلیه می شود، راننده لیفت تراک باید احتیاط کند که چنگک لبه ورق هارا زخمی نکند. ضربه چنگک می تواند سبب ایجاد فرورفتگی برروی عرشه بشود. بسته به شدت ضربه ممکن است فرورفتگی برروی چندین ورق ایجاد شود.
مورد دیگری که در زمان دپوی ورق در محل پروژه وجود دارد آب باران یا برف می باشد. در صورتی که ورق ها روی سقف نصب نشده باشند، در محل دپو پس از بارش بر روی ورق ها آب جمع می شود، اگر ورق ها مدتی در همین حالت بماند بر روی ورق ها زنگ سفید تشکیل می شود که معمولاً چون آب به تمام ورق های یک بندیل نفوذ می‌کند، این زنگ در تمام ورق ها ایجاد می شود. اگر این زنگ زدگی شروع شود با گذشت زمانی اندک تبدیل به زنگ قرمز رنگ می‌شود.
بهترین راه برای جلوگیری از این مشکل دپوی ورق ها به صورت شیبدار می‌باشد، که به آب کمک کنیم سریعترخشک شود و یا در صورتی که قرار است ورق های عرشه برای مدت طولانی در محل پروژه انبار شود بهتر است کاملاً پوشانده شود.