تجهیزات پیچ جوش

جوشکاری پیچ به ورق با دو فرایند قوس الکتریکی (Drawn Arc) و تخلیه خازنی (Capacitor Discharge) اجرا می شود.

مزایای سیستم های جوشکاری پیچ به ورق

  • عدم نیاز به عملیاتی نظیر سوراخکاری، رزوه کاری، پانچ و غیره
  • عدم ایجاد تغییر رنگ بر روی پشت ورق
  • عدم افت استحکام ورق ناشی از سوراخکاری
  • عدم نیاز به دسترسی دوطرفه قطعه کار
  • بهره وری و راندمان بالا به دلیل زمان جوش بسیار پایین

B22