قطعات فورج سرد

برای ساخت قطعات، معمولا از دو روش ماشینکاری و فورج سرد استفاده می شود که در اینجا به اختصار به مزایای روش فورج سرد به ماشینکاری اشاره می کنیم:

  • بازدهی بالا در استفاده ازمواد اولیه
  • سرعت تولید بسیار بالا (تقریبا ۲۰ برابر)
  • بهبود خواص مکانیکی به دلیل کارسختی
  • کاهش هزینه بافرایند بهینه تولید

فرمدهی سرد یک فرایند تولید است که در آن با استفاده از قالب پرس، فلزات را تغییر فرم پلاستیک می دهیم.
در مقایسه با روش ماشینکاری رایج محصول نهایی به دلیل کار سختی از خواص مکانیکی بهتری برخوردار است از مواردی که در مورد قطعه ساخته شده با فرایند فورج سرد در مقایسه با ماشینکاری مورد توجه است وجود بافت کاملا یکنواخت و بدون انقطاع در قطعه ساخته شده (continuous fiber flow lines)می باشد نقطه ضعف فرایند فورج سرد به نسبت ماشینکاری هزینه نسبتا بالای تجهیزات مورد نیاز تولید می باشد ( قالب های پرس ) که در نتیجه آن جهت نمونه سازی پیش از تولید انبوه راهکار مناسبی وجود ندارد.