چرا گلمیخ ارزان نخریم!

چرا گلمیخ ارزان نخریم!

در سقف های عرشه فولادی عملکرد ورق عرشه فولادی که می بایست از جنس ورق گالوانیزه با روکش حداقلZ 120 یعنی gr/m2 120 در هر دو طرف ورق انتخاب شود، به قرار زیر می باشد:

– ایجاد یک پلتفرم یا کف مناسب جهت رفت و آمد و انجام عملیات ساختمانی برای پرسنل اجرا

– قالب بتن

– بالابردن ظرفیت مثبت خمشی (External Positive Bending Reinforcement)

مطابق استاندارد ملی ایران شماره 21973 مربوط به سقف های مرکب عرشه فولادی، طراحی عرشه می تواند به دو صورت: 1) عرشه فولادی به عنوان قالب 2) عرشه مرکب باشد و در واقع در اکثر طراحیها در ایران عرشه فولادی تلفیقی از این دو معیار در نظر گرفته می شود، یعنی سقف درصدی از رفتار کامپوزیت کامل از خود نشان می دهد. با توجه به این موضوع هرچه در طراحی، ورق عرشه به کامپوزیت کامل نزدیکتر محاسبه شده باشد رفتار سقف در برابر بارگذاری، لرزش، آتش و غیره از اهمیت بالاتری بر خوردار خواهد بود. ولی نکته بسیار مهم و حائز اهمیت در طراحی آن است که مستقل از اینکه سقف با چه نقشی طراحی شود عملکرد برشگیر یا گلمیخ ساختمانی همواره بسیار مهم خواهد بود، زیرا در واقع گلمیخ در عرشه فولادی باعث انتقال کامل جریان برش بین فولاد و بتن و در نتیجه تغییر محل تار خنثی به نحوی می شود که بتن همواره در فشار و فولاد همواره در کشش باشد به بیانی ساده تر در صورتی که گلمیخ عملکرد صحیح داشته باشد گویی 12 سانتی متر بتن را با 12 سانتی متر فولاد جایگزین کرده ایم!

مخلص کلام اینکه کلید اجرای صحیح سقف عرشه فولادی عملکرد کاملا صحیح برشگیر جوشکاری شده بر روی آن می باشد و علی رغم قیمت ناچیز گلمیخ در متر مربع ( در مقایسه با ورق گالوانیزه عرشه) روش تولید، مشخصات مکانیکی و شیمیایی و مطابقت کامل این قطعه با استاندارد جهانی از یک طرف و جوش صحیح آن بر روی سقف از طرف دیگر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و به همین دلیل آخرین جزء از یک ساختمان فلزی که باید به کاهش هزینه آن به قیمت خارج شدن از مشخصات فنی مطابق استاندارد، اندیشید گلمیخ ساختمانی است!