در سقف های عرشه فولادی عملکرد ورق عرشه فولادی که می بایست از جنس ورق گالوانیزه با روکش حداقلZ 120 یعنی gr/m2...

  نقش سرامیک (فرول) در جوشکاری  گل میخ چیست؟ 1) محافظت از حوضچه مذاب در مقابل گازهای اتمسفر و جلوگیری ا...

فولاد killed به چه معنی است؟ در زمانیکه فولاد تولید می شود در پاتیل ذوب بدلیل وجود دمای بالا و حالت مذاب فو...

تاریخچه Studwelding اولین کاربرد صنعتی Stud Welding در سال 1938 اتفاق افتاد. یکی از مهندسین جوش نیروی دریایی آمریکا ...

    GOOD WELD : در یک جوش خوب یک مذاب کامل به صورت 360 درجه در دور پیچ وجود دارد که این حلقه جوش از ارتفاع م...

پیچ جوش   مزایا: از این فرایند جهت اتصال جوشی پیچ، پین و زائده های فلزی به ورق استفاده می شود. در بسیار...

  در تولید گل میخ های ساختمانی اصولا به استانداردهای بین المللی زیر رجوع می شود:  ISO 13918 : Welding – Studs &...